વહાલશેરી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |vahaalsherii meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

vahaalsherii meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

વહાલશેરી

  • પ્રકાર: વિશેષણ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • હિતેચ્છુ, હિતૈષી

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે