Online Gujarati Dictionary, Meaning of Gujarati words

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ગુજરાતી શબ્દનો અર્થ જાણવા માટે ગુજરાતી ડિક્શનરીમાં ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજીમાં શબ્દ ટાઇપ કરો.