સંસ્કૃતિ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |sanskruti meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

sanskruti meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

સંસ્કૃતિ

 • સ્રોત: સંસ્કૃત
 • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
 • favroite
 • share

અર્થ:

 • સંસાર
 • સભ્યતા, સુધારો, સામાજિક પ્રગતિ, ‘સિવિલિઝેશન'
 • પૂર્ણ સ્મૃતિ. યાદ
 • જન્મમરણનું ચક્ર
 • યાદ રાખવું-કરવું તે, સંસ્મરણ
 • પ્રવાહ, ગતિ, સરવું તે, સંસરણ
 • ફેલાવો
 • સૃષ્ટિ, સર્જન
 • હાટ-પરંપરા
 • culture
 • civilization
 • social progress

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે