નખશિખ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |nakhshikh meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

nakhshikh meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

નખશિખ

  • પ્રકાર: અવ્યય
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • પગથી માથા સુધી, આખે શરીરે, સર્વાંગે
  • પૂર્ણ, સાંગોપાંગ, પૂરેપૂરું, સમસ્ત
  • from head to foot
  • cap-a-pie

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે