હોળી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |holii meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

holii meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

હોળી

 • સ્રોત: સંસ્કૃત
 • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
 • favroite
 • share

અર્થ:

 • ફાગણ પૂર્ણિમાનો તહેવાર, તે દિવસે લાકડાં વગેરેનો ઢગલો સળગાવવામાં આવે છે તે
 • તેમ કોઈ વસ્તુનો ઢગલો કરી સળગાવવું તે (જેમ કે, વિદેશી કાપડની હોળી)
 • (લાક્ષણિક) ચિંતાની બળતરા, અજંપો
 • the Holi festival celebrated on the full-moon day of Falguna
 • ceremonial bonfire of fire wood, cowdung cakes, etc. made on that day
 • bonfire of particular things collected
 • (e. g. વિદેશી કાપડની હોળી) (figurative) mental torment owing to anxiety
 • restlessness
 • होली

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે