ગુલાલ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |gulaal meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

gulaal meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ગુલાલ

  • સ્રોત: ફ઼ારસી
  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, નપુંસક લિંગ, પુલ્લિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • એક રાતા રંગનો સહેજ સુગંધીદાર ભૂકો (આનંદોત્સવ, ખાસ કરીને હોળીના દિવસોમાં, એ ખૂબ વપરાય છે.)
  • slightly fragrant reddish powder, used on occasions of joy
  • गुलाल , अबीर

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે