ભાષા શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |bhaashaa meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

bhaashaa meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ભાષા

  • સ્રોત: સંસ્કૃત
  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • બોલી, વાણી, જબાન
  • વ્રજભાષા
  • language
  • dialect
  • speech
  • Hindi (esp. Braj variety)

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે