ઈદગાહ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |iidgaah meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

iidgaah meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ઈદગાહ

  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • ઈદના દિવસે જયાં જઈ નમાજ પઢવામાં આવે છે તે જગ્યા
  • place where Eid is celebrated

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે