ઈદ શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |eid meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

eid meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ઈદ

  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • મુસલમાનોનો એક તહેવાર
  • ખુશાલીનો દિવસ
  • name of a Mohammedan festival
  • day of rejoicing, holiday

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે