ધુળેટી શબ્દનો ગુજરાતી અર્થ |dhuleTii meaning in Gujarati | Rekhtagujarati

dhuleTii meaning in gujarati

ગુજરાતી શબ્દકોશ

ધુળેટી

  • પ્રકાર: સંજ્ઞા, સ્ત્રીલિંગ
  • favroite
  • share

અર્થ:

  • હોળી પછીનો દિવસ - એક ઉત્સવ, ધૂળી-પડવો
  • day subsequent to Holi, when people indulge in throwing mud and playing dirty pranks
  • होली के बाद का दिन, धुलेंडी, धुरेंडी

આપને આ પણ વાંચવું ગમશે