ફૂલવાડો| RekhtaGujarati

ફૂલવાડો

ગુજરાતી દલિત સાહિત્યના અગ્રણી સર્જક નીરવ પટેલના પુસ્તક ‘બહિષ્કૃત ફૂલો’ની કવિતા ‘ફૂલવાડો’નું પઠન સાંભળીએ કલાકાર પરેશ રાવલ પાસેથી.